Blog

Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. Enerji verimlilik sınıfı D ile G sınıfı çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. , [Read more]

Enerji Kimlik Belgesinde Referans Bina Nedir?

Yönetmeliğe göre, enerji kimlik belgelerinin alınabilmesi için enerji performanslarının belirlenmesi ve buna göre hesaplanması gerekmektedir. , [Read more]

Verimlilik Artırıcı Proje Örnekleri

Kişisel bazda alınacak önlemler nispeten kolay ve uygulanabilir olmaktadır. Örneğin daha verimli aydınlatma kullanmak, konutlarımızın yalıtımı, mekanik sistemlerinin bakımlarını yapmak görece ucuz çözümler olacaktır. , [Read more]

A Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi İçin Yapılması Gerekenler

Enerji Kimlik Belgesinin (ekb) A Sınıfı Çıkması İçin Binama Neler Yapmalıyım? Hangi Sistemler Gereklidir? , [Read more]