Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır?

Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar olmalıdır?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. Enerji verimlilik sınıfı D ile G sınıfı çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. Enerji verimlilik sınıfı D ile G sınıfı  çıkan  yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıfta Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir.  Yeni ve Mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda veya enerji tüketen sistemlerde kapsamlı bir iyileştirme yapılması durumunda Enerji Kimlik Belgesi yenilenir.