Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu mu ?

Enerji Kimlik Belgesi Almak Zorunlu Mu?

Evet, enerji kimlik belgesi binalar için zorunludur. Bu zorunluluk 2007 senesi Nisan ayında onaylanan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”’nun onaylanması ile başlamıştır fakat hala bu sorunun soruluyor olması herhangi bir yaptırım olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yazının ilerleyen bölümünde 2011 öncesi yapılan binalar için geçerli koşullardan bahsedilecektir. Bu binalar mevcut bina kategorisinde yer almaktadır ve asıl önemli çoğunluk buradadır. Ayrıca 2011 yılından sonra yapılan tüm binalar enerji kimlik belgesine sahiptir, bu belge olmadığı takdirde yeni binalar belediyelerden iskân alamamaktadır.


Enerji Kimlik Belgesi yasası ertelendi mi? Ne zamana ertelendi , Güncel son ekb alma tarihi nedir ?

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu, 2007 yılında onaylanan Enerji Verimliliği Kanunu’ndan beri yürürlüktedir. İnternette çok fazla bilgi kirliliği yer almasından dolayı insanların da kafası karışmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili yasa aslında hep yürürlüktedir, fakat Enerji Kimlik Belgesi alınmadığı takdirde vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirilmektedir. Sürekli olarak ertelenen aslında enerji kimlik belgesi alınmazsa gerçekleşmesi gereken yaptırımlardır.

Tarih vermek gerekirse bu yaptırımlar 2 Mayıs 2017’ye ertelenmişti fakat bu tarih geldiğinde yeterli altyapı olmamasından dolayı yaptırımlar 1 Ocak 2020’ye ertelenmiştir. Kısacası 1 Ocak 2020 tarihine kadar enerji kimlik belgesi sahibi değilseniz herhangi bir yaptırım ya da kısıtlamaya maruz kalmayacaksınız.


Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar? Neden Almalıyım?

Kanun ve enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur gibi soruların cevaplarına gelmeden önce enerji kimlik belgesinin ne işe yaradığını ve bakanlığın neden bunu zorunlu tuttuğunu ifade etmek gerekebilir. Enerji kimlik belgesi aslında bir ölçüm raporudur, binanın enerji performansının ölçülmesi sonucu ortaya çıkan verilerin bulunduğu bir belgedir. Basit olarak anlatmak gerekirse beyaz eşyalarda çok sık rastladığımız A enerji sınıfı, B enerji sınıfı gibi elektronik eşyalarımızın ne kadar enerji harcadığını ifade eden harf notları vardır. Bina enerji kimlik belgesinde de A, B, C, D, E, F ve G notları vardır. Ve bu notlar A en az ve G en fazla enerji harcayan olmak üzere binamızın ne kadar enerji tükettiğini göstermektedir.

Eğer A enerji sınıfı olan bir binada oturuyorsanız, G enerji sınıfına sahip bir binada oturan kişiden çok daha az elektrik ve doğalgaz faturası ödemektesiniz. Bu tür bir ölçme ve belgeleme faaliyeti olmadan bunun farkına varmamız neredeyse imkânsız, sonuç olarak bu belge vatandaşlar için bir seçme kriteri olacak. Dışardan bakıldığında çok güzel görünen bir bina aslında çok yüklü elektrik ve doğalgaz faturaları ödemenize sebep olabilir. Tam aksine çok kötü görünümlü bir binada çok az faturalar ödemenize sebep olabilir. Kısacası dış görünüş yanıltıcıdır, bina enerji kimlik belgesine bakmak bundan sonra faydalı olabilir.

Buna ek olarak devletler makro stratejiler geliştirmek için ve aksiyon almak için bilgiye ihtiyaç duyar. Tüm Türkiye’deki binaların enerji sınıfının bilinmesi devlet için önemli bir bilgi kaynağıdır. Örnek vermek gerekirse enerji tüketiminin azaltmak için sadece kısıtlı bölgelerde bile mantolama yasası çıkartılabilir. Binaların enerji performansı bilinmediği takdirde ihtiyaçtan fazla mantolama ya da enerji verimliliği işlemi yapılabilir bu da vatandaşın ve devletin kaynaklarının israf edilmesine yol açabilir.